NieuwsSint MaartenHet Sint MaartensfeestHet Sint Maartensfeest in ZaltbommelKnutselhoekVrijwilligersFondsenwervingBestuurIn de media Stichting Sint-Maartensfeest Zaltbommel op Facebook

Ontstaan van het Sint Maartensfeest in Nederland

Het Sint Maartensfeest wordt op 11 november gevierd. De sterfdag van Martinus van Tours op aarde is gelijk aan de dag van entree in de hemel. Dit feest viel samen met de aanvang van de winter. De oogst was net binnen en vóór de kou werkelijk inviel, werd er nog eens flink gegeten en gedronken. Op dit oogstfeest werden de pachten betaald en het personeel opnieuw ingehuurd. Maar ook de eerste wijn was gerijpt en die vloeide dan rijkelijk. Kerkelijk werd de schutspatroon herdacht in feestelijke vieringen en extra gaven voor de armen. Er werd flink gedronken, gegeten en gefeest. Men stookte grote vuren en pofte boven het vuur noten, kastanjes, mispels, appels en peren. Maar ook trok men met fakkels langs de deuren van de rijken in de hoop iets te krijgen.

De Sint Maartensviering heeft ook oude Romeinse en Germaanse wortels. Elf november was voor de Romeinen het begin van het inluiden van het nieuwe licht en het feest van de oorlogsgod Mars (de strijdbare). Dat is ongeveer veertig dagen vóór Kerstmis, het feest van de nieuwe zon of ook het zonnewendefeest. Dit eindigde veertig dagen later, op 2 februari met een ander lichtfeest: Maria Lichtmis.

Ook de Germanen vierden dan feest; het herfst- en oogstfeest. Het begin van de donkere winterperiode met de lange donkere nachten en de korte vaak mistroostige dagen. Als herinnering aan deze lichtfeesten werden vuren ontstoken. In sommige streken in West-Europa werden zij Sint Maartensvuren genoemd. Het waren de gekerstende vormen van de Germaanse en de Romeinse feesten. Zo herinneren de lampions van de kinderen ons aan de Sint Maartensvuren en de fakkels waarmee men vroeger bedelend en zingend langs de deuren trok. De kinderen zingen dan ook: "Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag." Ook in veel andere Sint Maartensliedjes komen de elementen licht en vuur steeds terug.

De veertigdagentijd vóór Kerstmis is in kerkelijke kring al eeuwen een tijd van soberheid, vasten en bezinning. Die periode startte lange tijd op 11 november. Later bracht de kerk die periode van voorbereiding op het Kerstfeest terug tot de huidige vier weken (Advent genaamd). Maar nog steeds start het carnaval op 11 november met de verkiezing van prins Carnaval.

Zoeken
© 2019 Stichting Sint-Maartensfeest Zaltbommel