NieuwsSint MaartenHet Sint MaartensfeestHet Sint Maartensfeest in ZaltbommelKnutselhoekVrijwilligersFondsenwervingBestuurIn de media Stichting Sint-Maartensfeest Zaltbommel op Facebook

Wie was Sint Maarten?

De naam Maarten of Martinus is afgeleid van de Romeinse oorlogsgod Mars.

Hij werd in 316 geboren te Sabaria in het tegenwoordige Hongarije. Zijn vader was militair in dienst van het Romeinse leger. Als Romeinse familie vereerden ze de Romeinse goden. Hij werd Martinus genoemd naar de Romeinse oorlogsgod Mars (= strijder). Reeds op jonge leeftijd had Martinus belangstelling voor de nieuwe godsdienst: het Christendom. Zijn vader moest daar niets van hebben en stuurde hem tegen zijn zin het leger in. Via Pavia in Italië werd hij uiteindelijk gelegerd in Gallië, het huidige Frankrijk. Daar schonk hij volgens het verhaal een bijna naakte bedelaar bij de stadspoort van Amiëns de helft van zijn rode soldatenmantel. De bedelaar vroeg om een aalmoes, maar geld had Martinus niet bij zich en zijn hele mantel mocht hij niet weggeven. Daarom pakte hij zijn zwaard en sneed zijn rode mantel in tweeën. 's Nachts had hij een bijzondere droom. Aan hem verscheen de bedelaar met de door hem gegeven halve rode mantel. Martinus hoorde dat hij zijn mantel met Jezus had gedeeld.

Naar aanleiding hiervan liet Martinus zich dopen en verliet weldra het leger. Hij werd kluizenaar in Ligugé -bij Poitiers- en voelde zich gelukkig omdat dit zijn ideaal was. De mensen kwamen veelvuldig bij Martinus om raad en hulp. Hij raakte bekend als een goed en hulpvaardig mens. Geleidelijk aan vormde zich een groep aanhangers om hem heen; de eerste kloostergemeenschap in West-Europa. In die dagen overleed de bisschop van Tours en men zocht een goede opvolger. Tegen de zin van andere bisschoppen in wilde het volk Martinus als bisschop. Martinus zelf voelde daar niets voor. Hij wilde liever kluizenaar blijven.

Gedurende vele jaren combineerde hij zijn kluizenaarschap met het bisschopsambt van Tours. Hij stond bekend als een goed, vroom en wijs mens. Als bisschop reisde hij veelvuldig missionerend rond in het Frankische rijk. Op een van zijn reizen, in 397, is hij in Candes overleden en werd op 11 november in Tours begraven. Zijn levensbeschrijving met vele wonderbaarlijke verhalen, was toen al bijna gereed. De schrijver was Sulpitius Severus, een tijdgenoot van hem. Al snel verklaarde de kerk Martinus heilig. De 11e november werd Sint Maartensdag.

Zoeken
© 2019 Stichting Sint-Maartensfeest Zaltbommel